HR99 – HỢP TÁC ĐẠI LÝ CHIẾT KHẤU HOA HỒNG CAO

hr99 khuyến mãi

HR99 luôn hoan nghênh người chơi tham gia cũng như trở thành đại lý của nhà cái bằng loạt ưu đại cho cả thành viên và đại lý.

Hợp tác đại lý HR99 không cần vốn không rúi ro lợi nhuận cao

Nội dung khuyến mãi

Thu nhập của đại lý : (1) Cổ tức + (2) Hoa hồng tỷ lệ cược

(1) Cách tính cổ tức = [ Lợi nhuận của đại lý trong tháng – ( Chi Phí ) ] x % Cổ tức

Lợi nhuận thực trong tháng Thành viên hiệu quả % Cổ tức
3 triệu – 150 triệu Lớn hơn hoặc bằng
5 người
15%
151 triệu – 300 triệu 20%
301 triệu – 600 triệu 25%
601 triệu – 1 tỷ 500 triệu 30%
1 tỷ 501 triệu – 5 tỷ 35%
Trên 5 tỷ 50%

Ví dụ : Đại lý A lợi nhuận trong tháng là 1 tỷ , đại lý A sẽ nhận được như sau:

[1 tỷ – ( 1 tỷ x 0.3% ) ] x 30% = 210 triệu VNĐ

(2) Cách tính hoa hồng tỉ lệ cược

Tổng số tiền trúng thưởng của tất cả thành viên cấp dưới x mức chênh lệch tỉ lệ cược tự điều chỉnh cho thành viên cấp dưới.

Tài khoản đại lý sẽ tự động trực tiếp thống kê tổng tỷ lệ cược và chuyển khoản vào ví của tài khoản Đại Lý

Ví dụ:

Nếu bạn điều chỉnh tỷ lệ xuống thấp so với tỉ lệ cược mặc định của hệ thống là 0.1, khi thành viên cấp dưới đặt cược 10 triệu đồng và trúng thưởng, bạn có thể kiếm được 10 triệu x 0.1 = 1 triệu đồng

QUY TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ HR99

1.Trong tháng Đại lý phải có ít nhất 5 thành viên hiệu quả ( Yêu cầu đối với thành viên hiệu quả : Trong tháng phải có ít nhất 5 lần cá cược hiệu quả và tổng số tiền nạp lớn hơn 3 triệu ) mới được kế toán cổ tức , nếu trong tháng không đạt được chỉ tiêu có thể tích lũy tới tháng sau kế toán

2.Chi phí chi trả cho HR99 : ( Lợi nhuận thực của đại lý trong tháng x 0.3 ) Hoa hồng (0.1) + Phí đảm bảo tiền trong tài khoản (0.1) + Phí quản lí ( 0.1)

3. Thời gian kế toán hoa hồng: Một tháng kế toán 1 lần trong ngày 1-5 hàng tháng, mọi thắc mắc xin liên hệ zalo qua số sau: 0773531257

4. Nghiêm cấm đại lý tự chiêu mộ thành viên dưới 18 tuổi tham gia cá cược.

5. Nghiêm cấm đại lý tự đăng ký tài khoản thành viên để hoạt động gian lận, cược chéo trong HR99 hay với tài khoản khác trên nhà cái nhằm trục lợi từ tiền hoa hồng.Sau khi bộ phận kiếm soát rủi ro thẩm định dựa theo số liệu thống kê trên hệ thống HR99 và hệ thống liên minh, xác minh hoạt động gian lận của đại lý.Chúng tôi có quyền hủy bỏ tư cách và đóng băng tài khoản vĩnh viễn đại lý của bạn và chấm dứt hợp tác.

 Các khuyến mãi khác của nhà cái 

One thought on “HR99 – HỢP TÁC ĐẠI LÝ CHIẾT KHẤU HOA HỒNG CAO

  1. Pingback: HR99 - SĂN CÁ TÌM VÀNG DŨNG CẢM HÀNH ĐỘNG

Comments are closed.